WHERE YOU FIND US

BeOnMind s.r.o.

Hradné údolie 9/a, 811 01 Bratislava, Slovak Republic

COMPANY DATA

BeOnMind s.r.o.

Bosákova 7

851 04 Bratislava

IČO: 45 637 440

DIČ: 202 306 3900

IČ DPH: SK 202 306 3900

Číslo účtu: 109 707 6005 / 1111

PRAGUE

WIEN

BUDAPEST

SLOVAKIA

HUNGARY

AUSTRIA

CZECH REPUBLIC